آرشیو اخبار

تامین منابع مالی برای مقابله با کرونا

تامین منابع مالی برای مقابله با کرونا

مدیر منابع مالی و حسابداری دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با شیوع ویروس کرونا و نیاز مبرم به اقلام مورد نیاز کادر درمان برای مقابله با آن و درمان مبتلایان، تامین منابع مالی از اولویت بالایی برخوردار و مدیریت این منابع کاری بسیار سخت و دشوار بود که با یاری خدا انجام پذیرفت.

ادامه مطلب
شناسایی ۲ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

شناسایی ۲ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در استان مرکزی ۲ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که هر دو مورد مربوط شهرستان ساوه بوده است و در شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک و شهرستان خمین مورد مثبتی گزارش نشده است.

ادامه مطلب
جهاد در عرصه دانش افزایی و چرخه آموزش ادامه راه شهدا مدافع سلامت

جهاد در عرصه دانش افزایی و چرخه آموزش ادامه راه شهدا مدافع سلامت

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: اکنون بعد از گذشت چند ماه از شیوع ویروس کرونا و ایستادگی و مقاومت کادر درمان و شهید شدن جمعی از آنان، بازگشت با قدرت تر از قبل به تحصیل و ادامه تحصیل با روحیه ای مضاعف و با یاد این شهدا، نوعی جهاد محسوب می شود.

ادامه مطلب
شناسایی ۲۸ مورد مبتلا به کروناویروس در  ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

شناسایی ۲۸ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در استان مرکزی ۲۸ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که از این تعداد ۲۴ مورد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک و ۵ مورد هم مربوط به خمین بوده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۱۹ مورد مبتلا به کروناویروس در  ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

شناسایی ۱۹ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در استان مرکزی ۱۹ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که از این تعداد ۱۴ مورد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۳ مورد مربوط به خمین و ۲ مورد مربوط به ساوه بوده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۱۴ مورد مبتلا به کروناویروس در  ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

شناسایی ۱۴ مورد مبتلا به کروناویروس در  ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در استان مرکزی ۱۴ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که همه موارد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد و در ساوه و خمین موردی گزارش نشده است.

ادامه مطلب
استان مرکزی الگویی برای استان های دیگر شد

استان مرکزی الگویی برای استان های دیگر شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با توجه به اینکه استان مرکزی دومین استان درگیر کشور به ویروس کرونا بود و هیچ آشنایی با این ویروس و راه های مقابله با آن هم در جهان نبود، اقدامات موثر استان مرکزی به تجربه و الگویی برای دیگر استان های کشور تبدیل شد.

ادامه مطلب