اخبار اصلی - آرشیو

خبر خوش به پرستاران

خبر خوش به پرستاران

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: طبق تاکید مقام معظم رهبری در آذرماه سال گذشته در دیدار با جمعی از پرستاران و خانواده شهدای سلامت و وعده وزیر بهداشت در دولت سیزدهم تعرفه گذاری خدمات پرستاری جامعه عمل پوشاند.

ادامه مطلب