آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فایل های آموزشی آموزش بهداشت

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
هفته سلامت ۱۴۰۱فایل های آموزشی آموزش بهداشت
پیشگیری ازاسهال واستفراغ وکم آبی بدنفایل های آموزشی آموزش بهداشت۰۴ شهریور ۱۳۹۹
پیام_های_آموزشی_بیماری_های_تنفسی_فایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای مدیریت تغذیه در کرونا ویروس ) COVID -۱۹فایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید ۱۹ (کرونا ویروس) جایگاه سوختفایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید ۱۹ )کرونا ویروس( در کیوسک هافایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای پیشگیری وکنترل کوید – ۱۹ )کرونا ویروس(: نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در افراد در تماس با بیمارانفایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید ۱۹ )کرونا ویروس( در پایانههای مسافربری ایستگاه های قطار، اتوبوس و فرودگاهفایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید ۱۹ )کرونا ویروس( در مترو ، قطار های شهری و برون شهریفایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید ۱۹ )کرونا ویروس( در فروشگاه های مواد غذاییفایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید ۱۹کرونا ویروس( در اماکن متبرکه و زیارتگاهها)فایل های آموزشی آموزش بهداشت
بسته خدمتی آموزش کروناویروسخودمراقبتی
فایل های آموزشی جلسه رابطین ادارات شهریور ۹۸خودمراقبتی
طرح درس وزن خود را مدیریت کنیم - سبک زندگی سالمفایل های آموزشی آموزش بهداشت
طرح درس برنامه های ورزشی هوازی سبک زندگی سالمفایل های آموزشی آموزش بهداشت
طرح درس کنترل وزن و تناسب اندام - سبک زندگی سالمفایل های آموزشی آموزش بهداشت
طرح درس عوامل موثر در اضافه وزن و چاقی - سبک زندگی سالمفایل های آموزشی آموزش بهداشت
طرح درس ورزش در شرایط مختلف آب و هوایی - سبک زندگی سالمفایل های آموزشی آموزش بهداشت
طرح درس فعالیت بدنی در دوره بارداری - سبک زندگی سالمفایل های آموزشی آموزش بهداشت
طرح درس خودارزیابی (۲)- سبک زندگی سالمفایل های آموزشی آموزش بهداشت