مطالب مرتبط با کلید واژه

واکسیناسیون -مرکز- بهداشت -کرونا- واکسن- کووید 19-اراک


روزانه حداکثر ۴۰۰ دُز واکسن تزریق میشود

روزانه حداکثر ۴۰۰ دُز واکسن تزریق میشود

رییس مرکز بهداشت شهرستان اراک از کاهش مراجعه کنندگان به مراکز واکسیناسیون خبر داد و گفت: روزانه ۳۰۰ الی ۴۰۰ واکسن در مرکز تجمیعی، پایگاه سلامت و خانه های بهداشت تزریق می شود.

ادامه مطلب
مراکز واکسیناسیون کووید۱۹
مراکز واکسیناسیون کووید۱۹

مراکز واکسیناسیون کووید۱۹

واحدهای ارائه خدمت واکسیناسیون کووید۱۹ (مراکز تجمیعی ، مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی ، پایگاههای بهداشت و خانه های بهداشت)

ادامه مطلب