مطالب مرتبط با کلید واژه

عملکرد واحدها


آبان ماه بیماریها

1- توزیع و هاهنگی جهت تزریق 11750 دوز واکسن آنفلوانزا برای مبتلایان سرطان ، دیالیزیه ، پیوند اعضاء ، هموفیلی و تالاسمی ، پرسنل بهداشتی و درمانی و...... 2- هماهنگی و استقرار تیم مراقبتی ، غربالگری ونظارتی مرکب از پزشک ، ...

خرداد واحد دارویی

عملکرد واحد دارویی در خرداد ماه 99 تجهیزات توزیع شده   توزیع انواع ماسک 7257 کیت حفاظت فردی 5 لباس سرهمی 80 لاتکس 459 دستکش یکبار مصرف 114 کاور کفش 0 عینک 2 شیلد 9 پد الکلی 3186 گان 218 شیر خشک 93 ضدعفونی کننده دست 131 قطره مولتی ویتامین 9520 قرص مولتی ویتامین 50100 قرص آهن 46500 قطره آهن 6180 کپسول د3      50000 35000 کپسول د3      1000 47950 قرص فولیک اسید 67500 قطره آد 2140 الکل 70% 38     تعداد نسخ روستایی بررسی شده     5873 تعداد بازدیدهای ...

تیر ماه واحد دارویی

عملکرد واحد دارویی در تیر ماه 99 تجهیزات توزیع شده   توزیع انواع ماسک 12963 کیت حفاظت فردی 26 لباس سرهمی 80 لاتکس 105 دستکش یکبار مصرف 292 کاور کفش   عینک 7 شیلد 30 پد الکلی 7616 گان 100 شیر خشک 92 ضدعفونی کننده دست 863 قطره مولتی ویتامین 16310 قرص مولتی ویتامین 63900 قرص آهن 56700 قطره آهن 8095 کپسول د3      50000 70000 کپسول د3      1000 59200 قرص فولیک اسید 0 قطره آد 11430 الکل 70% 18     تعداد نسخ روستایی بررسی شده     7095 تعداد بازدیدهای ...

مرداد ماه واحد دارویی

عملکرد واحد دارویی در مرداد ماه 99 تجهیزات توزیع شده   توزیع انواع ماسک 21005 کیت حفاظت فردی   لباس سرهمی 60 لاتکس 88 دستکش یکبار مصرف 363 کاور کفش   عینک 6 شیلد 164 پد الکلی 8104 گان 61 شیر خشک 100 ضدعفونی کننده دست 52 قطره مولتی ویتامین 13290 قرص مولتی ویتامین 46700 قرص آهن 47400 قطره آهن 6100 کپسول د3      50000 440720 کپسول د3      1000 45960 قرص فولیک اسید 81100 قطره آد 6480 الکل 70% 14     تعداد نسخ روستایی بررسی شده     6403 تعداد بازدیدهای ...

شهریور ماه واحد دارویی

عملکرد واحد دارویی در شهریور ماه 99 تجهیزات توزیع شده   توزیع انواع ماسک 16771 کیت حفاظت فردی   لباس سرهمی 30 لاتکس 70 دستکش یکبار مصرف 315 کاور کفش   عینک 2 شیلد 216 پد الکلی 55036 گان 158 شیر خشک 91 ضدعفونی کننده دست 253 قطره مولتی ویتامین 12890 قرص مولتی ویتامین 49100 قرص آهن 56400 قطره آهن 6990 کپسول د3      50000 24380 کپسول د3      1000 48460 قرص فولیک اسید 38300 قطره آد 4090 الکل 70% 485     تعداد نسخ روستایی بررسی شده     7063 تعداد بازدیدهای ...

مهر ماه دارویی

عملکرد واحد دارویی در مهر ماه 99 تجهیزات توزیع شده   توزیع انواع ماسک 21633 کیت حفاظت فردی   لباس سرهمی 80 لاتکس 139 دستکش یکبار مصرف 376 کاور کفش   عینک 10 شیلد 278 پد الکلی 1622 گان 161 شیر خشک 85 ضدعفونی کننده دست 99 قطره مولتی ویتامین 9070 قرص مولتی ویتامین 42800 قرص آهن 40400 قطره آهن 4030 کپسول د3      50000 44700 کپسول د3      1000 42760 قرص فولیک اسید 35200 قطره آد 4410 الکل 70% 120     تعداد نسخ روستایی بررسی شده     7561 تعداد بازدیدهای ...

آبان ماه واحد دارویی

عملکرد واحد دارویی در آبان ماه 99 تجهیزات توزیع شده   توزیع انواع ماسک 27396 کیت حفاظت فردی   لباس سرهمی 29 لاتکس 127 دستکش یکبار مصرف 361 کاور کفش   عینک 17 شیلد   پد الکلی 5010 گان 315 شیر خشک 111 ضدعفونی کننده دست 143 قطره مولتی ویتامین 15110 قرص مولتی ویتامین 43800 قرص آهن 52600 قطره آهن 6510 کپسول د3      50000 36300 کپسول د3      1000 46600 قرص فولیک اسید 41300 قطره آد   الکل 70% 148     تعداد نسخ روستایی بررسی شده       تعداد بازدیدهای ...

آذر ماه واحد دارویی

عملکرد واحد دارویی در آذر ماه 99     تجهیزات توزیع شده   توزیع انواع ماسک 35000 کیت حفاظت فردی   لباس سرهمی 200 لاتکس 101 دستکش یکبار مصرف   کاور کفش 400 عینک 234 شیلد 120 پد الکلی   گان 738 شیر خشک 64 ضدعفونی کننده دست 880 لیتر قطره مولتی ویتامین 936 قرص مولتی ویتامین 42500 قرص آهن 46700 قطره آهن 5726 کپسول د3      50000 74200 کپسول د3      1000 79380 قرص فولیک اسید 20000 قطره آد 3560 انواع داروهای اورژانسی       تعداد نسخ روستایی بررسی ...

شهریور ماه واحد بهداشت خانواده

برگزاری کمیته نوزادی در تاریخ 25/6/99 پیگیری فعال مورد  مادر باردار پرخطر وپسخوراند های ارسالی از بیمارستانها ومراکز آموزشی درمانی پیگیری فعال  مادران شیرده ونوزادان کرونا مثبت مورد پیگیری فعال مادران باردار کرونا مثبت وپیگیری روزانه مادران کرونا مثبت در مراکز محیطی ...

مهرماه واحد بهداشت خانواده

برگزاری کمیته بررسی مرک کودک 1تا 59 ماهه 1/7/99 برگزاری کمیته شیر مادر در تاریخ 8/7/99 برگزاری کمیته توبکتومی در مورخ 1/7/99 اقدامات در جهت برگزاری هفته ملی وروز جهانی کودک به شرح ذیل : هماهنگی با واحد روابط عمومی به منظور پوشش و ...

دی ماه واحد دارویی

عملکرد واحد دارویی در آذر ماه 99     تجهیزات توزیع شده   توزیع انواع ماسک 40000 کیت حفاظت فردی   لباس سرهمی 297 لاتکس 101 دستکش یکبار مصرف 489 کاور کفش 220 عینک 331 شیلد 120 پد الکلی   گان 875 شیر خشک 86 ضدعفونی کننده دست 813 لیتر قطره مولتی ویتامین 10940 قرص مولتی ویتامین 56700 قرص آهن 63400 قطره آهن 6946 کپسول د3      50000 115800 کپسول د3      1000 92280 قرص فولیک اسید 2800 قطره آد 3752 انواع داروهای اورژانسی       تعداد نسخ روستایی بررسی ...

دی ماه بهداشت محیط

-         تعداد بازدیدهای بهداشتی از اماکن 2414 مورد -         تعداد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 5845 مورد -         کلرسنجی آب آشامیدنی 3158 مورد -         نمونه برداری مواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل647 مورد

دی ماه گسترش

-         ثبت  528700 خدمت انجام گرفته درحوزه سلامت در سامانه سیب برای123509 نفراز شهروندان

واحد تغذیه دی ماه

فعالیت های تغذیه در دوران کرونا مشاوره تغذیه  از گروههای سنی مختلف توسط کارشناس تغذیه مشاوره تغذیه در 4030 توسط کارشناسان تغذیه مشاوره تغذیه  کلیه افراد مبتلا به کرونا توسط کارشناسان تغذیه معرفی ماهیانه کودکان مبتلا به سوء تغذیه و فقر مالی به کمیته ...

دی ماه تغذیه

  1.      مشاوره 1900 نفر از گروههای سنی مختلف توسط کارشناس تغذیه 2.      مشاوره تغذیه در 4030 توسط کارشناسان تغذیه 3.      مشاوره تغذیه افراد مبتلا به کرونا توسط کارشناسان تغذیه 4.      معرفی 541 کودک مبتلا به سوء تغذیه و فقر مالی جهت مساعدت وزارت رفاه 5.      معرفی 71 مادر باردار ...

بهمن ماه دارویی

عملکرد واحد دارویی در بهمن ماه 99     تجهیزات توزیع شده   توزیع انواع ماسک 37400 کیت حفاظت فردی   لباس سرهمی 302 لاتکس 98 دستکش یکبار مصرف 507 کاور کفش 153 عینک 65 شیلد 211 پد الکلی   گان 745 شیر خشک 69 ضدعفونی کننده دست 912 لیتر قطره مولتی ویتامین 28000 قرص مولتی ویتامین 58400 قرص آهن 59800 قطره آهن 58900 کپسول د3      50000 117000 کپسول د3      1000 85300 قرص فولیک اسید 5400 قطره آد 3584 انواع داروهای اورژانسی       تعداد نسخ روستایی بررسی ...

اسفند ماه بهداشت محیط

      تعداد بازدیدهای بهداشتی از اماکن 2395 مورد -         تعداد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 5714 مورد -         کلرسنجی آب آشامیدنی 3224 مورد -         نمونه برداری مواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل721 مورد

اردیبهشت ماه۱۴۰۰- بهداشت محیط

   تعداد بازدیدهای بهداشتی از اماکن 2100 مورد -         تعداد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 5624 مورد -         کلرسنجی آب آشامیدنی 3195 مورد -         نمونه برداری مواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل909 مورد

گسترش خرداد ماه -۱۴۰۰

-         ثبت 629169  خدمت انجام گرفته درحوزه سلامت در سامانه سیب برای132988 نفراز شهروندان

خرداد ماه ۱۴۰۰- بهداشت محیط

-         تعداد بازدیدهای بهداشتی از اماکن 1754 مورد -         تعداد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 5241 مورد -         کلرسنجی آب آشامیدنی 3254 مورد -         نمونه برداری مواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل846 مورد

مرداد ماه۱۴۰۰- بهداشت محیط

-         تعداد بازدیدهای بهداشتی از اماکن 1745 مورد -         تعداد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 5918 مورد -         کلرسنجی آب آشامیدنی 3271 مورد -         نمونه برداری مواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل1076 مورد

مردادماه ۱۴۰۰- گسترش

-         ثبت 561515 خدمت انجام گرفته درحوزه سلامت در سامانه سیب برای  209163 نفراز شهروندان

اسفند ۱۴۰۰ گسترش

   ثبت 287784 خدمت انجام گرفته درحوزه سلامت در سامانه سیب برای 97970 نفراز شهروندان

اسفند ماه۱۴۰۰- بهداشت محیط

-         تعداد بازدیدهای بهداشتی از اماکن 921 مورد -         تعداد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 7142 مورد -         کلرسنجی آب آشامیدنی 3214 مورد -         نمونه برداری مواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل1006  مورد

فرورین ماه۱۴۰۱- بهداشت محیط

-         تعداد بازدیدهای بهداشتی از اماکن 820 مورد -         تعداد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 6124 مورد -         کلرسنجی آب آشامیدنی 3102 مورد -         نمونه برداری مواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل1245  مورد

اردیبهشت ماه۱۴۰۱- بهداشت محیط

-         تعداد بازدیدهای بهداشتی از اماکن 790 مورد -         تعداد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 5899 مورد -         کلرسنجی آب آشامیدنی 3206 مورد -         نمونه برداری مواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل1089 مورد