مطالب مرتبط با کلید واژه

پروژه


آئین کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت شماره یک

همزمان با سومین روز هفته دولت آئین کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت شماره یک گالری

همزمان با سومین روز هفته دولت آئین کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت شماره یک این مرکز در دو طبقه و زیر بنای ۵۴۹ متر مربع جهت ارائه خدمات بهداشتی به همشهریان افتتاح گردید.

ادامه مطلب
ئین کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت الهیه

همزمان با سومین روز هفته دولت آئین کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت الهیه گالری

همزمان با سومین روز هفته دولت آئین کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت الهیه این مرکز در ۴ طبقه و زیر بنای ۱۳۱۳ متر مربع جهت ارائه خدمات بهداشتی به همشهریان افتتاح گردید.

ادامه مطلب
افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت دکتر پیله رودی

همزمان با سومین روز هفته دولت افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت دکتر پیله رودی افتتاح گردید گالری

همزمان با سومین روز هفته دولت افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت دکتر پیله رودی این مرکز در زیر بنا ۹۰۰ مترمربع و با اعتباری معادل ۹۰ میلیارد ریال در دو طبقه جهت ارائه خدمات بهداشتی به همشهریان افتتاح گردید.

ادامه مطلب
افتتاح پروژه مرکز خدمات جامع سلامت مشهد میقان

افتتاح پروژه مرکز خدمات جامع سلامت مشهد میقان در سومین روز از هفته دولت گالری

افتتاح پروژه مرکز خدمات جامع سلامت مشهد میقان در سومین روز از هفته دولت با حضور رییس و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک و رییس مرکز بهداشت شهرستان اراک

ادامه مطلب
بازدید از پروژه پایگاه سلامت مرزیجران

بازدید رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک از پروژه پایگاه سلامت مرزیجران گالری

حسینی از پروژه در حال ساخت پایگاه سلامت مرزیجران بازدید بعمل آورد و نحوه مراحل ساخت و میزان پیشرفت آن طی هفته های اخیر را مورد بررسی قرار دادند.

ادامه مطلب
جلسه پیگیری صدور مجوز ساخت پروژه های مرکز بهداشت شهرستان اراک

جلسه پیگیری صدور مجوز ساخت پروژه های مرکز بهداشت شهرستان اراک این جلسه با حضور فرماندار اراک و رئیس مرکزبهداشت شهرستان اراک گالری

جلسه پیگیری صدور مجوز ساخت پروژه های مرکز بهداشت شهرستان اراک این جلسه با حضور فرماندار اراک و رئیس مرکزبهداشت شهرستان اراک ، سرپرست امور اداری و مسئول واحد حقوقی مرکز بهداشت تشکیل و در خصوص صدور مجوز پروژه های این مرکز تبادل نظر شد

ادامه مطلب
بازدید از پروژه مرکز خدمات جامع سلامت اخوان

بازدید سید شهریار حسینی رییس مرکز بهداشت شهرستان اراک از پروژه مرکز خدمات جامع سلامت اخوان گالری

رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک از پروژه اخوان بازدید کردند و از نزدیک در جریان تخریب ساختمان قدیمی قرارگرفت. حسینی در این بازدید ضمن گفتگو و تبادل نظر با مجری بر روی ایمن سازی اطراف ساختمان که محل عبور عابرین پیاده می باشد و تاکید بسیار داشتند .

ادامه مطلب
افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت دکتر پیله رودی

افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت دکتر پیله رودی از طریق ویدئو کنفرانس با حضور وزیر بهداشت گالری

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان اراک مرکزخدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت دکتر پیله رودی از طریق ویدئو کنفرانس با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد.

ادامه مطلب