نظارت بر مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی

       خانم فاطمه مسعودی کارشناس مسئول و خانم سیده زهرا رضایی کارشناس واحد هستند.

       وظیفه اصلی واحد نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نظارت بر تهیه، تولید و نگهداری و صدورمجوزهای بهداشتی محصولات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تولید داخل به منظور اطمینان از کیفیت و ایمنی و سلامت محصول مطابق با معیارهای ملی مصوب و ضوابط جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. فعالیت این اداره بر اساس قوانین و آئین نامه ها و دستور العمل های نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 26 تیر ماه 1346 و دستورالعمل های اجرایی مصوب سال 1387 صورت می پذیرد.
واحد نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی  شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان جهت اطلاع رسانی و شکایات مردمی در خصوص مواد غذایی بسته بندی شده  شماره تماس:08644229827  را اعلام می نماید.

تلفن: 08644228357 تا 9 دخلی 135

فرایندها

 
 
آخرین ویرایش۰۳ بهمن ۱۳۹۸