فوریتهای پزشکی

فوریتهای پزشکی

     فوریتهای پزشکی دلیجان در سال 1370 با 6 نیرو که به مدت یک سال در دانشگاه علوم پزشکی اراک آموزش دیده بودند تاسیس گردید.

     آقایان حمید رضا محمدی، محمد رضا ذاکر زاده، محمد رضا شفیعی، محمود اسماعیلی، محمد حسن جلالی و رضا احمد بیکی اولین تکنیسینهای فوریتهای پزشکی دلیجان بودند.

 

محل استقرار فوریتها برای شروع در یکی از اتاقهای اورژانس قدیم واقع در محل فعلی هلال احمر بود. بعد از یکسال ساختمات فوریتها در محوطه شبکه فعلی ساخت ساخته و مجهز گردید و در سال 1376 به ساختمانی در بیمارستان امام صادق (ع) منتقل شد. محلی که اکنون نیز در آن مستقر است.

      مسئول فعلی فوریتها آقای حسین برنون است که در مهرماه 1397 جایگزین سید محمد حسین جلالی گردید.

پایگاههای فوریتهای پزشکی دلیجان:

1- پایگاه شهری دلیجان.

این پایگاه در کنار در ورودی بیمارستان امام صادق (ع) واقع شده است.

2- پایگاه امداد جاده ای نراق

این پایگاه در مجاورت مرکز خدمات جامع سلامت نراق قرار دارد.

3- پایگاه امداد جاده ای دودهک.

این پایگاه در جاده دلیجان - قم بعد در کنار پاسگاه دودهک قرار دارد.

4- پایگاه امداد جاده ای هستیجان.

در جاده دلیجان - میمه روبروی جاده روستای هستیجان مستقر است.

تلفن: 115 

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۷