پایگاه جاده ای دودهک

     این پایگاه در باند برگشت جاده دلیجان - قم در کنار پاسگاه نیروی انتظامی قرار دارد.

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۷