آرشیو اخبار

بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

در مورخ ۹۸/۳/۹ اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون بالا توسط مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان در شورای اداری شهرستان فراهان با حضور نماینده مردم فراهان،تفرش،آشتیان ،فرماندار و دیگر اعضاصورت گرفت.

ادامه مطلب
بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

در مورخ ۹۸/۳/۹ نماینده مردم فراهان،آشتیان ،تفرش به کمپین بسیج ملی کنترل فشارخون بالا پیوست و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان در این راستا فشار خون ایشان را اندازه گیری نمودند.

ادامه مطلب
بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

پیوستن فرماندار شهرستان فراهان به کمپین بسیج ملی کنترل فشارخون بالا و اندازه گیری فشارخون فرماندار توسط مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان در مورخ ۹۸/۳/۹

ادامه مطلب