آرشیو اخبار

برگزاری همایش پیش از ازدواج

برگزاری همایش پیش از ازدواج

به گزارش روابط عمومی شهرستان فراهان مورخ ۹۸/۵/۱۵ همایش پیش از ازدواج جهت گروه هدف در روستای فردقان شهرستان فراهان با سخنرانی کارشناس بهداشت روان شهرستان برگزار گردید.

ادامه مطلب