اخبار

به مناسبت هفته دولت دیدار رئیس شبکه با فرماندار محترم شهرستان

به مناسبت هفته دولت دیدار رئیس شبکه با فرماندار محترم شهرستان

مورخ ۹۹/۰۶/۰۶ به مناسبت هفته دولت رئیس شبکه ،رئیس مرکز بهداشت و سایر مسئولین شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان با فرماندار محترم شهرستان دیدار نمودند و به بررسی وضعیت شهرستان ودر چگونگی رعایت پروتکل های بهداشتی در ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی پرداختند.

ادامه مطلب
تقدیر و تشکر پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان ازریاست محترم شبکه ،جناب اقای دکتر حجتی، به مناسبت روز پزشک

تقدیر و تشکر پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان ازریاست محترم شبکه ،جناب اقای دکتر حجتی، به مناسبت روز پزشک

به مناسبت روز گرامیداشت پزشک پرسنل ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان ازریاست محترم شبکه ،جناب اقای دکتر حجتی، تقدیر و تشکر نمودند. ۹۹/۰۶/۰۱

ادامه مطلب

تا از گلت جز ایثار رنگی دگر نخندد...

خانم مرضیه مزینی سرپرستار بخش داخلی و کووید۱۹ بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان،پرستار بارداری که با وجود انکه فرشته ای هفت ماهه را با خود همراه دارد،سنگر مبارزه با کرونا را ترک نکرده است و در کنار دوستان خود باقی مانده است.

ادامه مطلب
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اراک از بیمارستان فرهنگ خسروانی و شبکه بهداشت و درمان فراهان

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اراک از بیمارستان فرهنگ خسروانی و شبکه بهداشت و درمان فراهان

مورخ ۹۹/۵/۵ رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اراک از بیمارستان فرهنگ خسروانی و شبکه بهداشت و درمان فراهان باردید نمودندو مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان فراهان بررسی نمودند.

ادامه مطلب