اخبار

بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

در مورخ ۹۸/۳/۹ اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون بالا توسط مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان در شورای اداری شهرستان فراهان با حضور نماینده مردم فراهان،تفرش،آشتیان ،فرماندار و دیگر اعضاصورت گرفت.

ادامه مطلب
بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

در مورخ ۹۸/۳/۹ نماینده مردم فراهان،آشتیان ،تفرش به کمپین بسیج ملی کنترل فشارخون بالا پیوست و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان در این راستا فشار خون ایشان را اندازه گیری نمودند.

ادامه مطلب
بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

پیوستن فرماندار شهرستان فراهان به کمپین بسیج ملی کنترل فشارخون بالا و اندازه گیری فشارخون فرماندار توسط مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان در مورخ ۹۸/۳/۹

ادامه مطلب
اختتامیه سفیران سلامت دانش آموزی مدارس فراهان

اختتامیه سفیران سلامت دانش آموزی مدارس فراهان

مورخ ۹۸/۰۲/۳۰ مراسم اختتامیه سفیران دانش آموزان مدارس شهرستان فراهان در مدرسه حقیقت با حضور مسئولین آموزش و پرورش و کارشناسان شبکه بهداشت برگزار گردید و در این مراسم از دانش آموزان سفیر فعال تقدیر و تشکر بعمل آمد.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه اموزشی و توجیهی طرح ملی بسیج کنترل فشارخون بالا جهت بهورزان و مراقبین سلامت شبکه

برگزاری جلسه اموزشی و توجیهی طرح ملی بسیج کنترل فشارخون بالا جهت بهورزان و مراقبین سلامت شبکه

مورخ ۹۸/۲/۳۰ جلسه آموزشی و توجیهی طرح بسیج ملی کنترل فشارخون بالا جهت بهورزان و مراقبین سلامت توسط کارشناسان بیماریهای شبکه در سالن جلسات بیمارستان برگزار گردید و در این جلسه نحوه صحیح گرفتن فشار خون آموزش داده شد.

ادامه مطلب