روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی

تاریخ : ۰۵ دی ۱۴۰۲