فعالیت پژوهشی ۱۳۹۹-۱۴۰۱

تعداد بازدید:۲۲۴
فعالیت پژوهشی ۱۳۹۹-۱۴۰۱

فعالیت پژوهشی 1399-1401

58 مقاله چاپ شده (نمایه های ISI  ،  Scopus)

14 پروژه تحقیقاتی

 

کلید واژه ها: فعالیت های پژوهشی

آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۴۰۲