فعالیت پژوهشی سال ۱۳۹۱

تعداد بازدید:۱۸۹۳
فعالیت پژوهشی سال ۱۳۹۱

17 مقاله چاپ شده ( ۸ خارجی و ۹ داخلی)
۹طرح تحقیقاتی مصوب
ارائه ۱۱مقاله در کنگره

 

کلید واژه ها: مقاله طرح تحقیقاتی کنگره

آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸