درباره مرکز

تعداد بازدید:۱۲۵۷

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی به عنوان جزیی از نظام تحقیقات کشور و در چهار چوب سیاست‌های پژوهشی با استعانت از خداوند متعال مأموریت‌هایی را در زمینه‌های رفع نیازهای بهداشتی، ارتقاء سطح سلامت جامعه، افزایش میزان تحقیقات کاربردی، بالابردن سطح علمی و افزایش روحیه پژوهشگری در کادر آموزشی، پژوهشی و دانشجویان، عهده دارد. این مرکز از سال 1389 به استناد رای شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی ، با ابلاغ مقام محترم وزارت ، بطور رسمی فعالیتهای پژوهشی خود را آغاز نموده است.

 

چشم انداز و ماموریت:

گسترش آموزش و پژوهش و تحقیقات کاربردی بمنظور ارتقاء سطح علمی و کنترل بیماری های عفونی مقاوم به درمان، دستیابی به آخرین یافته ها و هماهنگی و همکاری منطقه‌ای و بین المللی در زمینه های مزبور وارائه روشهای پیشرفته در بکارگیری و استفاده از آن در تحقیقات کاربردی

تمرکز بر دو موضوع اصلی درمان و تشخیص در زمینه بیماری سل و بیماریهای عفونی

انجام تحقیقات علمی و پژوهشی بنیادی و کاربردی درزمینه های ذکر شده در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی به منظور ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه

تعمیم و اشاعه تحقیقات کاربردی از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی و روش شناسی

کلید واژه ها: مرکز تحقیقات بیماری های عفونی تحقیقات کاربردی فعالیت های پژوهشی

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۲