تجهیزات مرکز

تعداد بازدید:۲۹۴۶

تجهیزات آزمایشگاه مرکز:

 

-بخش مولکولی:

 

ترموسایکلر

ورتکس-اسپین

سانتریفوژ

سیستم الکتروفورز افقی

 

 

 

 

 

 

سیستم الکتروفورز عمودی

هود لامینار

ماکروفر

سیستم رویت ژل

 

 

 

 

 

 

 

-بخش میکروب شناسی

 

 

 

میکروسکوپ

انکوباتور

فور

بن ماری

اتوکلاو

 

-بخش گیاهان دارویی

دستگاه عصاره گیری

همزن برقی

کلید واژه ها: تجهیزات آزمایشگاه

آخرین ویرایش۰۲ مهر ۱۳۹۸