برنامه استراتژیک

تعداد بازدید:۱۶۲۵

اهداف(Objectives)
بکار گیری اعضای هیئت علمی بالینی و علوم پایه در تحقیقات بالینی
استفاده از حداقل 4 هیئت علمی علوم پایه و 4 نفر در تحقیقات بالینی در طی سال های برنامه
ارائه حداقل 4 طرح تحقیقاتی که انجام آنها نیاز به همکاری هیئت علمی بالینی و پایه دارد در هر سال در طی سال های برنامه
دعوت از اعضای هیئت علمی بالینی جدید در پژوهشهای جدید
دعوت از حداقل 3 نفر هیئت علمی بالینی جدید در هر سال در طی سال های برنامه
 
تصویب و اجرای طرح های تحقیقاتی
اجرای حداقل یک پروژه تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در هر سال در طی سال های برنامه
انتشار مقالات
انتشار حداقل 10 مقاله داخلی در هر سال طی سال های برنامه
انتشار حداقل 10 مقاله خارجی در هر سال طی سال های برنامه
ارائه 7مقاله به صورت پوستر و سخنرانی در کنگره داخلی و خارجی در هر سال در طی سال های برنامه
اهداف راهبردی Strategies) )
مشارکت فعال در امر آموزش و تربیت نیروهای متخصص و تخصیص کارآمد
هدایت پایان نامه های رزیدنتی و PHD و دکترای عمومی در راستای اولویتهای تحقیقاتی مرکز
بکارگیری و توانمند سازی منابع انسانی
توسعه تحقیقات مرتبط با بیماری های عفونی
ایجاد ارتباط علمی و تحقیقاتی با مراجع علمی پژوهشی
کمک به ارتقای سلامت جامعه از طریق تحقیقات
 جذب پایان نامه های تکمیلی
انعکاس قابلیت ها، برنامه ها و فعالیت های آتی مرکز به مسئولین وسایر افراد ذی نفع
فراگیر نمودن پژوهش برای مشارکت تمامی دانشجویان و اساتید
افزایش جذب بودجه جهت توسعه تحقیقات مرتبط با بیماریهای عفونی

 

کلید واژه ها: برنامه استراتژیک طرح تحقیقاتی اعضای هیئت علمی مقاله پروژه تحقیقاتی مشترک پژوهش مشارکت

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۳۹۸