فعالیت پژوهشی سال ۱۳۹۳

فعالیت پژوهشی سال ۱۳۹۳

تعداد مقالات چاپ شده: 26 مقاله
تعداد طرح های مصوب: 8
تعداد مقالات ارائه شده در کنگره ها: ۶ مقاله

 

کلید واژه ها: مقالهطرحکنگره

آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۵۹۹