اعضای مرکز

تعداد بازدید:۲۹۱۴
اعضای مرکز

رئیس مرکز: دکتر منیژه کهبازی
معاون پژوهشی مرکز: دکتر محمد ارجمندزادگان
 
 
اعضای هیئت موسس: دکتر منیژه کهبازی، دکتر محمد ارجمندزادگان، دکتر معصومه صوفیان، دکتر علی قضاوی، دکتر بابک عشرتی

اعضای شورای پژوهشی مرکز (لینک به سامانه علم سنجی):

دکتر منیژه کهبازی، دکتر محمد ارجمندزادگان، دکتر معصومه صوفیان، دکتر علی اصغر فرازی، دکتر بهزاد خوانساری نژاد، دکتر احسان اله غزنوی راد، دکتر پارسا یوسفی، دکتر اعظم احمدی، دکتر فاطمه دره، دکتر نادر زرین فر، دکتر مجید اکبری
 
سایر محققین: دکتر پارسا یوسفی، دکتر فاطمه دره، دکتر حسین سرمدیان، دکتر علی اصغر فرازی، دکتر نادر زرین فر، دکتر رضا قاسمی خواه، دکتر بهزاد خوانساری نژاد، دکتر احسان اله غزنوی راد، دکتر اعظم احمدی، دکتر رضا درویشی چشمه سلطانی، دکتر محمدرضا بیاتیانی، دکتر مجید اکبری، دکتر مجتبی دیده دار، دکتر احمدرضا عابدی، دکتر رامین پرویزراد، دکتر سعید عالی نژاد، دکتر سید مجتبی هاشمی، دکتر علی ارجمند شبستری

 

 

کلید واژه ها: رئیس معاون پژوهشی اعضای هیئت موسس

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۴۰۲