اعضای مرکز

اعضای مرکز

رئیس مرکز: دکتر منیژه کهبازی
معاون پژوهشی مرکز: دکتر محمد ارجمندزادگان
 
 
اعضای هیئت موسس: دکتر منیژه کهبازی، دکتر محمد ارجمندزادگان، دکتر معصومه صوفیان، دکتر علی قضاوی، دکتر بابک عشرتی

اعضای شورای پژوهشی مرکز: دکتر منیژه کهبازی، دکتر محمد ارجمندزادگان، دکتر معصومه صوفیان، دکتر علی اصغر فرازی، دکتر بهزاد خوانساری نژاد، دکتر احسان اله غزنوی راد، دکتر پارسا یوسفی، دکتر اعظم احمدی، دکتر فاطمه دره، دکتر نادر زرین فر
 
سایر محققین: دکتر پارسا یوسفی، دکتر فاطمه دره، دکتر حسین سرمدیان، دکتر علی اصغر فرازی، دکتر نادر زرین فر، دکتر رضا قاسمی خواه، دکتر بهزاد خوانساری نژاد، دکتر احسان اله غزنوی راد، دکتر اعظم احمدی، دکتر رضا درویشی چشمه سلطانی، دکتر محمدرضا بیاتیانی، دکتر مجید اکبری، دکتر مجتبی دیده دار، دکتر احمدرضا عابدی، دکتر رامین پرویزراد، دکتر سعید عالی نژاد، دکتر سید مجتبی هاشمی، دکتر علی ارجمند شبستری

 

 

کلید واژه ها: رئیسمعاون پژوهشیاعضای هیئت موسس

آخرین ویرایش۰۲ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۳۷۷