ریاست

تعداد بازدید:۱۹۱۸

رئیس مرکز:

دکتر منیژه کهبازی

رشته تخصصی: فوق تخصص عفونی اطفال

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: m_kahbazi77@yahoo.com

شماره تماس: 33133193

کلید واژه ها: دکتر منیژه کهبازی رئیس مرکز فوق تخصص

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۸