ریاست

رئیس مرکز:

دکتر منیژه کهبازی

رشته تخصصی: فوق تخصص عفونی اطفال

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: m_kahbazi77@yahoo.com

شماره تماس: 33133193

کلید واژه ها: دکتر منیژه کهبازیرئیس مرکزفوق تخصص

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۵۷۶