معاون پژوهشی مرکز

تعداد بازدید:۱۹۵۱

معاون پژوهشی مرکز:

دکتر محمد ارجمندزادگان

رشته تخصصی: PhD میکروب شناسی پزشکی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: mmatinam81@yahoo.com

شماره تماس: 34173506

سامانه علم سنجی دکتر محمد ارجمندزادگان

 

کلید واژه ها: دکتر محمد ارجمندزادگان معاون پژوهشی میکروب شناسی پزشکی

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۲