معاون پژوهشی مرکز

معاون پژوهشی مرکز:

دکتر محمد ارجمندزادگان

رشته تخصصی: PhD میکروب شناسی پزشکی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: mmatinam81@yahoo.com

شماره تماس: 34173506

 

کلید واژه ها: دکتر محمد ارجمندزادگانمعاون پژوهشیمیکروب شناسی پزشکی

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۴۹۱