آرشیو اخبار

همایش حقوقی و بررسی اسناد تعهد منطقه شش آمایش کشور

دومین گردهمایی مسئولان و کارشناسان حقوقی موسوم به قطب ۶ منطقه آمایشی کشور در قزوین برگزار شد . گالری

مدیر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ضمن خیرمقدم و خوش آمد گویی جهت گردهم آیی مدیران قطب ، پیرامون موضوعات مختلف به خصوص تعهدات موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی بحث و گفتگو کردند .

ادامه مطلب