آرشیو اخبار

حداقل حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان معادل افزایش ضریب ریالی افزایش می یابد

تعیین حداقل حقوق ۳.۵ میلیون تومان برای کارمندان دولت در سال آینده

نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل حقوق کارکنان دولت، در سال ۱۴۰۰ را مبلغ ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کردند.‌ پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع جزء (۱) این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.

ادامه مطلب
در پنجمین اجلاس روسای شوراهای کلان مناطق آمایشی دانشگاههای علوم پزشکی بررسی شد:

تفویض وظایف و اختیارات ستادی در حوزه غذا و دارو به استانها

پنجمین اجلاس غیرحضوری روسای شوراهای کلان مناطق آمایشی با حضور معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌ها، رئیس سازمان غذا و دارو و روسای کلان مناطق دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد.

ادامه مطلب
در همه ­گیری ویروس کرونا، امکان بروز برخی جرایم سبک محتمل است و شهروندان مرتکب این جرایم شایسته برخورد تنبیهی سبک هستند نه زندان.

کرونا احتمال وقوع برخی جرایم را افزایش داد؛ قضات مراقبت احکام حبس باشند

"همسو و در راستای سیاست کیفری نظام و قوه قضائیه در کاهش مجازات حبس، مجلس شورای اسلامی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را در تاریخ ۲۲ خرداد ۹۹ به تصویب رساند. روح حاکم بر این قانون خواست نظام بر کاهش زندانیان و جایگزینی مجازات‌های دیگر و بیشتر جزای نقدی است. این رویکرد در خصوص مجرمان عادی و کم‌خطر پذیرفتنی بوده و در نگاه اقتصادی نیز به سود دولت است؛ اما مقنن در این قانون، اعمال تخفیف‌ها را در مواردی امری و در مواردی در اختیار قضات قرار داده است.

ادامه مطلب
مصادیق تخلفات اداری در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری طی ۳۸ مورد ذکر گردیده است.

انواع تخلفات اداری کارکنان دولت

با ملاحظه ماده ۸ قانون پیش گفته به این نتیجه می رسیم که قانونگذار سعی نموده انواع تخلفات اداری کارکنان دولت را احصاء نماید به نحوی که مجازات های اداری تنها نسبت به مصادیق مندرج در آن ماده قابل اعمال و اجرا باشند.

ادامه مطلب