آرشیو اخبار

روز وکیل
تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به مناسبت " روز وکیل"

روز وکیل

ادامه مطلب
افتخار آفرینی مدیریت امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی اراک

افتخار آفرینی مدیریت امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی اراک

در پنجمین نشست مدیران حقوقی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و موسسات تابعه وزارت کشور، مدیریت حقوقی و امور قراردادهای استان مرکزی به عنوان ده نفر برتر از بین تمام دفاتر حقوقی سازمانهای تابعه اعلام گردید و به همین جهت از مدیریت محترم این دفتر جناب آقای حسین آباد و همکاران ایشان تجلیل به عمل آمد.

ادامه مطلب