آرشیو اخبار

چهارمین گردهمایی مدیران حقوقی و کارشناسان ذی سمت در شهر زنجان برگزار شد .
همایش حقوقی و بررسی اسناد تعهد منطقه شش آمایش کشور

چهارمین گردهمایی مدیران حقوقی و کارشناسان ذی سمت در شهر زنجان برگزار شد .

در این همایش ، ابتدا بعد از قرائت کلامی از قرآن و تطهیر فضا ، جناب آقای شهبازی ضمن خیرمقدم و خوش آمد گویی ، از مهمانان پذیرایی و سپس ، با اتخاذ موضوعات در حیطه ی تعهدات و دعاوی دیوان عدالت اداری به بحث و تبادل نظر پرداختند .

ادامه مطلب