آرشیو اخبار

قابل توجه همکارانی که خواستار مطالبه خسارات تاخیر تادیه در خصوص مطالبات خود هستند

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص پرداخت خسارت از دستگاه های دولتی

مطالبه کارکنان دولت از باب اشتباه محاسبه احتیاج به اقامه دعوی برای اثبات استحقاق ندارد و خسارت تاخیر به آن تعلق نمی گیرد .

ادامه مطلب
قابل توجه پذیرفته شدگان دستیاری سال ۹۸

مهم*

بدین وسیله به اطلاع می رساند در خصوص اخذ سند تعهد محضری به نامه اخیر وزارتخانه توجه لازم مبذول نمایید :

ادامه مطلب