آرشیو اخبار

کاهش تعهدات فارغ التحصیلان رشته های فوق تخصصی

در نود و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی تصویب شد:

معاون آموزشی وزارت بهداشت و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اشاره به مصوبات نود و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: طبق مصوبات این شورا تعهدات پذیرفته شدگان مقطع فوق تخصصی به غیر از مشمولین قانون برقراری عدالت آموزشی به میزان یک برابر مدت تحصیل تعیین می شود.

ادامه مطلب