آرشیو اخبار

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون دستیاری سال ۹۹

بسیار مهم ***مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در اداره حقوقی

در خصوص سند تعهد محضری  پذیرفته شدگان آزمون دستیاری با سهمیه مناطق محروم نامبردگان ملزم به تودیع سند تعهد محضری  با رعایت مقررات مربوط به نفع دانشگاه علوم پزشکی یا استان مورد تعهد خواهند بود..

ادامه مطلب