اخبار

سران دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند

معاون سازمان ثبت هرگونه انتقال اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را ممنوع اعلام کرد

نامه معاون سازمان ثبت در خصوص لزوم خودداری سردفتران از انتقال هرگونه اوراق بهادار قبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد

ادامه مطلب