آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های واحد تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
سند تعهد محضری مختص مازادفرم های واحد تحصیلات تکمیلی
چک لیست سه ستون درستفرم های واحد تحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۴ ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیهفرم های واحد تحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۳ ثبت نام آموزش رایگانفرم های واحد تحصیلات تکمیلی
فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸فرم های واحد تحصیلات تکمیلی
فرم شناسنامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورود ۹۸فرم های واحد تحصیلات تکمیلی
فرم های مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشدفرم های واحد تحصیلات تکمیلی
فرم شماره یک تعیین استاد راهنما و مشاورفرم های واحد تحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۲ ارائه و تایید عنوان پایان نامهفرم های واحد تحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۳ پروپوزال پایان نامهفرم های واحد تحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۴ گزارش ۳ ماه از پیشرفت پایان نامهفرم های واحد تحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۵ نحوه تنظیم و نگارش پایان نامهفرم های واحد تحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۶ نمونه طراحی شده از صفحات پایان نامهفرم های واحد تحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۷ اظهار آمادگی جهت دفاع نهاییفرم های واحد تحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۸ تایید اساتید راهنما و مشاور جهت برگزاری دفاع نهاییفرم های واحد تحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۹ تایید مقاله توسط استاد راهنمافرم های واحد تحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۱۰ تایید حضور در جلسه دفاعفرم های واحد تحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۱۱ درخواست تعیین وقت برای برگزاری جلسه دفاع نهایی از پایان نامهفرم های واحد تحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۱۲ اعلان برگزاری جهت دفاع نهاییفرم های واحد تحصیلات تکمیلی
فرم شماره ۱۳ گواهی اعمال اصلاحات در پایان¬نامه بعد از جلسه دفاعفرم های واحد تحصیلات تکمیلی