مشکلات موجود در ژورنال کلاب های سنتی

تعداد بازدید:۷۴۵

مشکلات موجود در ژورنال کلاب های سنتی :

 

 

در ژورنال کلاب هایی که بطور سنتی در بسیاری مراکز برگزار میشود ، اشکالاتی وجود دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره  می شود :

 

 

1-انتخاب مقاله به عهده ی دستیار است و مبتنی بر جستجوی سیستماتیک مقالات و ارزیابی آنها بر اساس یک دستورالعمل یا شیوه ی ارزیابی مشخص و روشن نیست و هدف خاصی را نیز دنبال نمی کند .

 

 

2-از آنجا که دستیاران در زمینه ی پژوهش در پزشکی آموزش کافی ندیده اند ،نمی توانند مقاله ی انتخاب شده را ارزیابی ساختار مند کنند . بنابراین بخش مهمی از هدف از برگزاری ژورنال کلاب تامین نمی شود . این در حالی است که بسیاری از مقالات منتشر شده از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند .

 

 

3- نظراتی که استادان می دهند بر اساس تجارب و عقاید شخصی است و نه بر مبنای شواهد مبتنی بر متدولوژی درست .

 

 

4-دستیاران سال پایین تر و فراگیران سال پایین، استفاده ی زیادی از ژورنال کلاب نمی کنند.

5- اهداف آموزشی جلسه مشخص نیست و انگیزه برای شرکت در جلسه وجود ندارد زیرا موضوع ژورنال ،نکته ای نیست که برای انجام درست کارها ی بیماران دستیاران  و سایر فراگیران ،به آن نیاز خاص داشته باشند .

 

 

6- میزان کمک و هدایت استاد تعریف نشده و نا ثابت است و غالباً دستیار در زمینه تهیه و ارائه ژورنال کلاب فردی را که او راهنمایی کند ،ندارد .

 

 

7- پس از ارائه مقاله بر روی آن تامل کافی نمی شود و از آن در طب بالینی استفاده نمی گردد . یادگیری سطحی بوده و به سرعت فراموش می شود .

کلید واژه ها: تاریخچه -ژورنال کلاب - دانشکده دندانپزشکی مشکلات

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸