اهداف  ژورنال کلاب

تعداد بازدید:۱۶۹۹

اهداف  ژورنال کلاب :

 

 

از آنجا که بیان واضح اهداف یک تجربه ی یادگیری، مرحله ی مهم از یاد دادن است ، باید از ابتدا، برای جلسات ژورنال کلاب که می خواهیم برگزار نماییم ،هدف یا اهداف روشن تعریف و مشخص کنیم .

 

 

اهداف اصلی از برگزاری ژورنال کلاب به قرار زیر می باشد:

 

 

1-یاد دادن مهارت های ارزیابی نقادانه

 

 

2-تاثیر بر روی طبابت بالینی

 

 

3-به روز نگه داشتن اطلاعات پزشکی

4-ارتقای طبابت مبتنی بر شواهد

 

 

5-آموزش نحوه انجام پژوهش

 

 

6-آموزش مداوم پزشکی

 

 

8-ارتقای برخوردهای اجتماعی

 

 

با انفجار موجود که در تعداد مجلات پزشکی در دنیا رخ داده است ، دیگر به  روز نگه داشتن اطلاعات و خواندن تمام مقالات موجود امری غیر واقعی بوده و موجب شده است که هدف ژورنال کلاب تا حدودی به سوی ارتقای طبابت مبتنی بر شواهد و آموزش ارزیابی نقادانه تغییر جهت دهد .

 

 

 امروز عقیده بر آن است که آموزش طبابت مبتنی برشواهد ، نمی بایست در ژورنال کلاب ها محصور و ایزوله بماند .بلکه باید در سایر عرصه های آموزش بالینی مانند آموزش در بخش های بستری و کلینیک های سرپایی نیز به گونه ای تلفیق یافته با کار روزمره عملی آموزش داده شود .

کلید واژه ها: تاریخچه -ژورنال کلاب - دانشکده دندانپزشکی اهداف

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸