اهمیت ژورنال کلاب در آموزش پزشکی

تعداد بازدید:۱۰۰۰

اهمیت ژورنال کلاب در آموزش پزشکی :

 

توانایی ارزیابی نقادانه مقالات و به کارگیری دانش کسب شده از مطالعه آنها در طبابت روز مره بالینی از اجزای کلیدی آموزش پزشکی مداوم  می باشد. ژورنال کلاب یک سنتی، دیرینه برای یادگیری جدیدترین دانش پزشکی و آموزش مهارت های ارزیابی نقادانه است .

کلید واژه ها: تاریخچه -ژورنال کلاب - دانشکده دندانپزشکی تعریف

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸