انواع ژورنال کلاب

تعداد بازدید:۲۴۴۳

انواع ژورنال کلاپ :

 

 

1-سنتی

 

 

در این روش ارائه دهندگان ، مقالات را انتخاب و شرکت کنندگان ارائه آن را مورد نقد قرار می دهند . این پروسه ، اغلب به صورت انتخاب تصادفی مقالات و ارزیابی آن ها بدون استفاده از فرم راهنما برای اعتبار و کاربرد بالینی و یا آموزشی آنها است .

 

 

در این ژورنال کلاب ها ،عملکرد بر پایه ی شواهد و پذیرش بالینی فاکتورهای برانگیزنده حقیقی نیستند به دلیل اینکه بیشتر ارائه دهندگان در تحقیق آموزش ندیده اند به درستی مقاله را ارزیابی نمی کنند .در واقع بدون ارزیابی نقادانه ، یک ژورنال کلاب منحصراً تمرینی برای ارائه ، اما بدون یادگیری خواهد بود .

 

 

2- مسئله محور و مبتنی بر شواهد

 

 

گام اول ، ارائه دهنده یک مشکل یا مسئله ( بالینی یا آموزشی ) را مشخص می کند که در مورد نحوه مدیریت آن تردید وجود دارد . این مسئله به صورت سئوالات متمرکز و پاسخ دار با تعیین جمعیت ،مداخله مقایسه احتمالی و نتیجه مورد بحث قرار می گیرد .

گام دوم ، جستجوی متون برای مشخص کردن مقالات مرتبط است که پروسه ای ساختار یافته و با استفاده از کلمات کلیدی و فیلترهای جستجوگراست .                                                              گام سوم ،یک ارزیابی نقادانه از مقاله های انتخابی را شامل می شود که باید توسط افراد دارای تجربه در زمینه ارزیابی نقادانه مورد بازبینی قرار گیرد .

 

 

گام چهارم ، ارائه و بحث در مورد یافته هاست .

 

 

3- آموزش روش شناسی

 

 

در این نوع ژورنال کلاب ، یک تحقیق اساسی انتخاب می شود و به همه حضار مقالات انتخابی و یک سری سئوالات محرک داده می شود که سئوالات ،کیفیت تحقیق ، تناسب اطلاعات روش و اعتبار نتایج را می سنجد . به جای تمرکز روی جنبه های بالینی و یا آموزشی تحقیق ، بحث و گفتگو روی سوالات محرک مشخص کننده مسئله متمرکز می شود .

 

 

این نوع کلاب، نیازمند درگیری اساتید قوی دانشگاه و تسهیلات دقیق برای دستیابی به هدف است .

 

 

4- ترکیب مشکل با آموزش روش شناسی

 

 

زمان ارائه برای حضار به صورت مختصر در روی روش تحقیق تمرکز می یابد که به بالا بردن دانش همه شرکت کنندگان در رابطه با روش شناسی و تحقیقات مبتنی بر شواهد کمک می کند .

کلید واژه ها: تاریخچه -ژورنال کلاب - دانشکده دندانپزشکی انواع

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸