عوامل موفقیت در برگزاری ژورنال کلاب

تعداد بازدید:۸۷۱

عوامل موفقیت در برگزاری ژورنال کلاب :

 

 

1-انجام پذیرایی در ژورنال کلاب

 

 

2- معرفی مقالات پژوهشی اصیل ( ونه مرور مقالات بالینی یا گزارش مورد ) جالب است که گرچه معرفی این گونه مقالات با تداوم ژورنال کلاب همراه بود اما از سوی دیگر کمترین حضور شرکت کنندگان را در جلسات بدنبال داشت .

3-کمترین بودن تعداد دستیاران  در برنامه آموزشی

 

 

4- اجبار ی کردن حضور در ژورنال کلاب

 

 

5- جدا کردن ژورنال کلاب دستیاران از ژورنال کلاب استادان

 

 

6- آموزش رسمی آمار حیاتی و اپیدمیولوژی بالینی

 

 

Ø       اولویت بندی مقالات از نظر قدرت طراحی مطالعات به شرح زیر است :

 

 

v       مطالعات کنترل شده تصادفی

 

 

v      مطالعات کوهورت

 

 

v      مطالعات مورد- شاهدی

 

 

v      بررسی های مقطعی

 

 

v      گزارش یک سری از بیماران

کلید واژه ها: تاریخچه -ژورنال کلاب - دانشکده دندانپزشکی عوامل موفقیت

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸