مطالب مرتبط با کلید واژه

مجید خالقی


دفتر ریاست دانشکده دندانپزشکی

نام ونام خانوادگی : جناب آقای مجید خالقی                       سمت:  مسئول دفتر ریاست دانشکده دندانپزشکی شماره تماس:  33691355-086       شرح وظایف: دریافت و تنظیم کلیه مکاتبات و نامه های وارده به دفتر مدیریت تنظیم وقت جلسات و ملاقاتهای مدیریت پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی پیگیری نامه ...