مطالب مرتبط با کلید واژه

نرگس خدایی


مسئول دفتر پرستاری

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم نرگس خدایی مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت تلفن تماس: 33691377-086 شرح وظایف: نظارت بر امور پرستاران و مدارک پزشکی وفعالیت کادر درمانی دانشکده نظارت بر کلیه امور درمان بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی وکلینیک های وابسته ایجاد نظم در ...