مطالب مرتبط با کلید واژه

یونیت


خیرین دانشکده

دانشکده دندانپزشکی از خیرین محترمی که در تهیه وسایل و تجهیزات مصرفی و پرداخت هزینه درمان بیماران نیازمند، این دانشکده را همراهی نموده اند تشکر و قدردانی می نماید، باشد که به پاس از این امر خیر لطف و رحمت ...

مشخصات ساختمان

دانشکده دندانپزشکی اراک در ساختمان الغدیر ، بلوار قدس کوی گلستان واقع شده است.این مرکز دارای 10 بخش و 106  یونیت می باشد.