مطالب مرتبط با کلید واژه

یونیت


خیرین دانشکده

دانشکده دندانپزشکی از خیرین محترمی که در تهیه وسایل و تجهیزات مصرفی و پرداخت هزینه درمان بیماران نیازمند، این دانشکده را همراهی نموده اند تشکر و قدردانی می نماید، باشد که به پاس از این امر خیر لطف و رحمت ...

مشخصات ساختمان

این مرکز در دو طبقه واقع در خیابان خیابان هپکو بلوار نواب صفوی روبروی اداره پست قرار دارد و دارای 10 بخش و 106  یونیت  می باشد . درطبقه اول (همکف):بخشهای اورژانس ،تشخیص بیماریهای دهان، فک و صورت، رادیولوژی ، ...