مطالب مرتبط با کلید واژه

نگهبانی


مشخصات ساختمان

دانشکده دندانپزشکی اراک در ساختمان الغدیر ، بلوار قدس کوی گلستان واقع شده است.این مرکز دارای 10 بخش و 106  یونیت می باشد.