مطالب مرتبط با کلید واژه

کانال معاونت


کانال معاونت آموزشی

کانال معاونت آموزشی

لینک کانال معاونت آموزشی در پیام رسان بله به آدرس mededu_ir@ با عضویت در کانال یادشده می توانید از اخبار  و رویدادهای معاونت آموزشی مطلع شوید.