مطالب مرتبط با کلید واژه

کتابخانه دانشکده ای


کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

نمایشگاه مجازی کتاب تهران 1399   1 بهمن 1399  تا 6 بهمن 1399  ساعات بازدید: 24 ساعته  به صورت مجازی برگزار می شود.     با ورود به سایت   https://www.ketab.ir   دانشگاه علوم پزشکی اراک در جمع دانشگاه ها و پژوهشگاه های یک درصد برتر دنیا  10 دی ...

درباره ما (کتابخانه)

تاریخچه:  دانشکده دندانپزشکی اراک در مهرماه سال 1391 با پذیرش 26 دانشجو در مجتمع پیامبر اعظم افتتاح گردیده است که کتابخانه مرکزی دانشگاه وظیفه پاسخگویی به دانشجویان این دانشکده را به عهده داشت. سپس با شروع به کار بالینی دانشجویان دانشکده ...

اخبار کتابخانه

نمایشگاه مجازی کتاب تهران 1399   1 بهمن 1399  تا 6 بهمن 1399  ساعات بازدید: 24 ساعته  به صورت مجازی برگزار می شود.     با ورود به سایت   https://www.ketab.ir   دانشگاه علوم پزشکی اراک در جمع دانشگاه ها و پژوهشگاه های یک درصد برتر دنیا  10 دی ...