شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۱۱۴۷

 

وظایف شورای پژوهشی دانشکده

1-  سیاست گذاری ، نظارت و ارزیابی برنامه های پژوهشی و فناوری

2- بررسی و تصویب طرح های پژوهشی

3- تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه

4- بررسی پرونده متقاضیان فرصت مطالعاتی در سطح دانشکده

5- شناسایی و رفع موانع پژوهش در دانشکده

6- بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که معاونان دانشکده به شورا ارجاع می دهد.

8- تعیین خط مشی و اساسنامه کتابخانه های دانشکده در فرآهم اوری مواد ارائه خدمات اطلاع رسانی.

9- راهنمایی وتشویق و تحریض اساتید و دانشجویان علاقمند به کارهای پژوهشی(تحقیق،پایان نامه،رساله،مقاله...) به انجام پژوهش و تحقیق در زمینه هایی که نیاز و مشگلات روز جامعه و..می باشد جهت حل مشگلات جاری جامعه و...با توجه به رسالت اصلی دانشکده یا دانشگاه .

 

 

کلید واژه ها: شورای پژوهشی شرح وظایف شورای پژوهشی شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی اراک اعضائ شورای پژوهشی

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۳۹۹