مطالب مرتبط با کلید واژه

گروه آموزشی


معرفی رشته شنوایی شناسی

  براساس باورهای دینی مبنی بر حضانت از جسم و جان افراد جامعه با توجه به نقش و اهمیت حیاتی شنوایی در یادگیری زبان و گفتار و مهارت های ارتباطی و نیز ارتقاء سطح سلامت که از مهترین اهداف سازمان بهداشت ...

معرفی رشته کاردرمانی

کاردرمانی شاخه ای از علوم توانبخشی است که درمانگر با استفاده از یکسری فعالیتها ،تکنیکها،تمرینات،آموزشها وروشهای جبرانی سعی در تحقق حداکثر توانایی های بالقوه مراجعین (که بیشتر شامل افراد معلول میباشد )دارد.دانش آموختگان این رشته باید قابلیتهای زیر را پیدا ...