کمیته کاربست یافته های پژوهشی

تعداد بازدید:۴۵۴
اعضای کمیته:
  • رئیس دانشکده
  • معاون پژوهشی
  • مسئول EDO
  • مدیران گروه ها
آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۹