اعضاء کمیته دیده بانی

ردیفسازماننام و نام خانوادگیسمت در دستگاه اجراییسمت در کمیته
30دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراکخانم دکتر محبوبه خورسندیاستاد دانشگاهعضو
29گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اراکآقای دکتر جواد جواهریهیات علمی دانشکده پزشکیعضو
28دانشکده علوم پزشکی ساوهآقای دکتر كريميرئیسعضو
27دانشکده علوم پزشکی خمینآقای دکتر فراهانيرئیسعضو
26معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اراکخانم مهدیه صادقیکارشناس آمار و مدارک پزشکیعضو
25معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراکخانم لیلا صادقیکارشناس آبعضو
24معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اراکآقای دکتر احمد امانیکارشناس امور پژوهشیعضو
23اداره آمار و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اراکآقای مهندس ربيعيرئیس آمار و فناوری اطلاعاتعضو
22معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراکخانم مهندس آذر مختاریکارشناس مواد غذاییعضو
21اداره کل صنعت، معدن و تجارت استانآقای حامد محمد طالبيکارشناس گروه نوسازی و تحول اداریعضو
20اداره کل آموزش و پرورش استانآقای ابراهيم مرتضويكارشناس تربیت بدنی و سلامتعضو
19اداره کل حفاظت محیط زیست استانآقای مصطفی رود بارانیکارشناس محیط زیستعضو
18سازمان جهاد کشاورزی استانآقای سید اکبر بنی جمالیمشاور رئیس سازمان و مسئول محیط زیست و سلامت غذاییعضو
17اداره کل دامپزشکی استانآقای دکتر سیروس سلمان نژادمسئول اداره نظارتعضو
16اداره کل ورزش و جوانان استانآقای سید غریب فتحیرئیس گروه توسعه ورزش همگانیعضو
15اداره کل تامين اجتماعي استانآقای غلامرضا ميرزائيرئیس و کارشناس ارشد آموزشعضو
14دادگستري کل استانخانم زهرا حسین آبادیکارشناس دادگستریعضو
13اداره کل پزشكي قانوني استانخانم صديقه نوروزيکارشناس امور اداریعضو
12سازمان هاي غير دولتي استانآقای حميد بوالحسنينماینده هیات نظارتعضو
11فرماندهی انتظامي استانآقای دكتر سعيد حمزه لومعاون بهدادعضو
10اداره کل راه و شهرسازي استانآقای محمد صادقيمعاون توسعه مدیریت و منابع انسانیعضو
9اداره کل بهزيستي استانخانم دكتر كيانوش امينيمشاور مدیرکلعضو
8اداره کل كميته امداد امام خمینی (ره) استانخانم مريم صادقيرئیس اداره بهداشت بیمه های اجتماعیعضو
7جمعیت هلال احمر استانخانم ليلا كلوطيمعاون بهداشت ، درمان و توانبخشیعضو
6اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانخانم آرزو حاجی میرزاکارشناس آمار و اطلاعاتعضو
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۳۰ مورد.