تاریخچه

تعداد بازدید:۲۷۳۳

بیمارستان والفجر تفرش با مساحت کل 13764 (مساحت زیربنا 10374) متر مربع در سال 1354 توسط شیر و خورشید شروع به احداث شد و در سال 1362 تحویل وزارت بهره برداری گردید و در سال 1364 با تعداد 18 پرسنل قسمت درمانگاه بیمارستان بصورت شبانه روزی افتتاح گردید. که با حمایت و پیگیری های نماینده وقت تفرش، آقای مهندس حیدری سایر قسمتها از جمله اتاق عمل، اورژانس، آشپزخانه، بخش جراحی و زایشگاه تجهیز و شروع بکار نمود.

در طی سالیان، بخشهای اطفال، زنان و زایمان و داخلی ایجاد و در سال 78-1376 بخش CCU و بخش دیالیز افتتاح گردید و بعد از آن واحدهای آندوسکوپی، سونوگرافی، فیزیوتراپی و اکو کاردیوگرافی شروع بکار کردند.

در سال 1389 مجدداً تجهیزات بیمارستان بخصوص تجهیزات هتلینگ توسط خیرین محترم نوسازی گردید و تجهیزاتی مانند اکو رنگی و رادیولوژی پرتابل و دستگاههای بیهوشی و مانیتورهای CCU خریداری و نصب گردید.

آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۷