داروخانه

تعداد بازدید:۲۷۴۲

داروخانه بیمارستان والفجر شهرستان تفرش

سید مجید میرحسینی

تکنسین دارویی
تلفن: 36225444 داخلی 219

 

این واحد مسئولیت نظارت بر تهیه و توزیع داروهای عمومی، مخدر، خاص و تحت کنترل را بر عهده دارد.
اطلاع رسانی در حوزه دارو و سموم، مراقبت از ایمنی دارویی بیماران و بررسی عوارض ناخواسته دارویی از جمله وظایف زیر مجموعه های این واحد کاری است.

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۴۰۰