زایشگاه

تعداد بازدید:۲۷۶۲

بلوک زایمان بیمارستان والفجر تفرش

آنیتا قمرنثاری

کارشناس مامایی

تلفن: 36225444 داخلی: 133

 

بخش زایشگاه بیمارستان والفجر دارای 9 پرسنل مامایی است و دارای 2 اتاق Ldr، یک اتاق پره الکلامپسی، یک اتاق تحت نظر و یک اتاق معاینه می باشد که در این اتاقها 5 تخت فعال و 3 تخت زایمان وجود دارد. 

در اتاق معاینه یک تخت ژنیکولوژی قرار دارد. تعداد 3 عدد دستگاه Nst در زایشگاه موجود است و 4 عدد دستگاه سونی کید به ازای هر اتاق موجود می باشد.

همچنین این بخش دارای ترالی اورژانس، ترالی احیاء نوزاد، ساکشن نوزاد می باشد.

این بخش همچنین شامل اتاق تمیز جهت ست ها و ملحفه های تمیر، اتاق کثیف جهت ملحفه های کثیف و کیسه های زباله، اتاق رختکن مادران جهت تعویض لباس مادر بستری و یک انباری می باشد.

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۴۰۰